Oferta

Oferta

Usługi finansowo – księgowe
Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
Sporządzanie deklaracji podatkowych,
Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
Prowadzenie ewidencji środkow trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
Sporządzanie wszelkich przelewów.
Obsługa kadrowo – płacowa
Sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS.
Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS.
Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego.
Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy,
Prowadzenie akt osobowych,
Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych,
Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych.
Sprawozdawczość do NFZ
Przygotowanie ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia,
Miesięczne sporządzanie raportów.
Zwrot VAT – VZM-1
Wypełniamy wnioski o zwrot VAT osobom fizycznym, które poniosły wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym.
PFRON
Podatnikom zatrudniających osoby niepełnosprawne prowadzimy sprawozdawczość do PFRON w formie elektornicznej oraz składamy wnioski o dofinansowanie i zwrot zapłaconych składek.
Cennik
Posiadamy bardzo konkurencyjne ceny, które ustalane są indywidualnie. Prosimy o kontakt lub wypełnienie formularza.